Kanaalverwarmer

In gebouwen worden naverwarmers en nakoelers toegepast als de centraal aangemaakte verse lucht – die immers maar één temperatuur heeft – nageregeld moet worden. De naregeling kan per verdieping, per zone of per ruimte worden toegepast.

Er staan geen producten vermeld onder deze categorie.