Algemene Voorwaarden

Op onze oplossingen zijn de algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) van toepassing. Deze zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019. 

Download voorwaarden