Brand- en rookwerende componenten

Om de veiligheid in een gebouw en daarmee het welzijn van personen te kunnen waarborgen is het essentieel om de verspreiding van brand en rook te voorkomen, zodat mensen tijdig geëvacueerd kunnen worden. Behalve brandkleppen voor ventilatiekanalen, zijn er ook brandwerende elementen voor deuren en wanden beschikbaar van Solid Air Climate Solutions.