• aantrekkelijke prijzen
  • Snelle leveringen
  • Hoge voorraden

“Alles valt of staat met een goed advies”


Door na te denken over hoe een woning duurzaam gemaakt kan worden, komen vragen aan bod, die betrekking hebben op het binnenklimaat en de leefomgeving. Velu biedt in samenwerking met Anders Verwarmen energiezuinige systeemoplossingen voor het realiseren van labelverbetering van woningen.

Op de Renovatiebeurs die 14, 15 en 16 mei plaats heeft gevonden in de Brabanthallen in Den Bosch, is de aftrap gegeven voor de samenwerking tussen Velu en Anders-Verwarmen. Velu, kennispartner op het gebied van ventilatietechniek en Anders Verwarmen, totaalleverancier voor duurzaam verwarmde woningen en verblijven. Twee bedrijven die beide merkonafhankelijk zijn, dezelfde visie hebben als het gaat om MVO en die een zelfde manier van werken hebben. “Een perfecte match waarbij we elkaar aanvullen en waarbij we grondgebonden renovatieprojecten in de woningbouw gezamenlijk kunnen aanvliegen door het bieden van duurzame totaaloplossingen”, aldus Michel Luesink, Sales en Business Development Manager bij Velu, onderdeel van Nijburg Industry Group.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Anders-Verwarmen streeft naar een samenleving die minder afhankelijk is van fossiele grondstoffen. Voor een beter leefklimaat, nu en in de toekomst. “Om dit te bereiken zetten wij in op energieneutrale woning- en utiliteitsbouw en zijn we actief bezig met duurzame energieoplossingen”, aldus Robert Poelman, oprichter Anders-Verwarmen wat onderdeel is van de Van Ginkel Groep. “Deze verhogen het comfort, verminderen de co2-uitstoot en zijn bruikbaar in alle typen gebouwen”. En dit is ook exact wat Velu wil bereiken met haar duurzame totaaloplossingen voor een comfortabel en goed binnenklimaat. Sinds 1988 worden de producten van Velu met succes toegepast in nieuwbouw, renovatie en transformatie projecten. Als totaalleverancier ontzorgt het bedrijf klanten door het leveren van complete systemen op basis van gedegen technisch advies.

Beide organisaties nemen niet alleen de verantwoordelijkheid om duurzame ontwikkeling te creëren met de producten en diensten, die de energie-efficiëntie verbeteren, maar ook door verantwoordelijkheid te nemen voor alle mensen die waar dan ook in de supply chain betrokken zijn. “Continue proberen wij de werkomgeving van onze mensen verder te optimaliseren en de nadruk te leggen op een werkplek die een gezonde afspiegeling geeft van de maatschappij in diversiteit van mensen”, aldus Michel Luesink.

Verlagen van de CO2- uitstoot

Ook op het gebied van transport en logistiek liggen er kansen voor beide bedrijven om de CO2 uitstoot te verlagen. “Doordat we bijna naast elkaar gehuisvest zijn, kunnen we logistieke processen bundelen en efficiënte rijroutes ontwikkelen die een gunstig effect hebben op de CO2 uitstoot”. Maar dit is niet enige maatregel die er wordt genomen om de CO2 uitstoot te verlagen. “Wij gebruiken een nieuwe generatie koudemiddelen die een lagere impact hebben op ons milieu. De huidige koudemiddelen bestaan uit CFK’s, chloorfluorkoolstofverbindingen. Zonder hergebruik zijn deze erg schadelijk voor het milieu. Neem bijvoorbeeld een doorsnee warmtepomp in een woonhuis. Daar zit een bepaald aantal kW koudemiddel in, vaak is dat tussen de 2 en de 4 kW. Deze koude middelen staan gelijk aan 2.000 kilo CO2-uitstoot. Door andere koudemiddelen te gebruiken die en veel efficiënter zijn zorgen we voor en een beter rendement en een schoner milieu”, aldus Robert Poelman. Deze nieuwe generatie koude middelen staan gelijk aan 500 kilo CO2- uitstoot, een winst van maar liefst 75%.

Duurzaam verwarmen, beter ventileren

Naast het delen van een gezamenlijke visie op het gebied van MVO, delen de twee bedrijven ook een gezamenlijk doel: klanten doordringen van het feit dat er geen goed of fout is voor een bepaald systeem. Een systeem moet passen bij de situatie.

Zowel op ventilatie- als op verwarmingsgebied zijn er twee kampen. Binnen de ventilatie is er een kamp die pro mechanisch ventileren is en een kamp die pro WTW is. Binnen de verwarming is er een kamp voor en een kamp tegen het gebruik van warmtepompen. Bij de vraag hoe het kan dat er momenteel veel roering is op het gebied van beide zijn zowel Velu als Anders-Verwarmen duidelijk: “Slechte ervaringen worden altijd gevoed door de media. Een systeem moet passen bij de situatie en daarbij is een goede voorlichting van cruciaal belang”.

De meeste klachten komen voort uit installatiebedrijven die niet weten waar ze mee bezig zijn. Die plaatsen warmtepompen in woningen op plaatsen die helemaal niet geschikt zijn voor een warmtepomp. Poelman vervolgt “Neem als voorbeeld een slecht geïsoleerd huis. Ja, daar kun je niet ongestraft een warmtepomp in zetten. Zowel voor verwarmen, maar ook voor ventilatie geldt hetzelfde: alles valt of staat met een goed advies van een partij die weet waar hij over praat”.

De spil van een duurzaam huis

Warmtepompen moeten klaar zijn voor het kostenbesparende energiegebruik van de toekomst. Dit heet ook wel het “smart grid ready” principe. Denk bijvoorbeeld aan de integratie van de warmtepomp met zonnepanelen. Gedurende de hele dag vinden er zogenoemde productiepieken plaats, denk bijvoorbeeld aan het gebruik van warm water, het opwarmen van huis wanneer je in de woning aanwezig hebt en het opladen van je auto. Om productiepieken te kunnen opvangen en geschikt te zijn voor zogenaamde energiegestuurde werking, is het belangrijk dat een warmtepomp beschikt over de juiste controllertechnologie.

Voor ventilatie gelden dezelfde productiepieken en daarom is de vraag naar een oplossing waarbij vraaggestuurd ventileren mogelijk is enorm. “Voor een gezond binnenklimaat is 24 uur per dag ventileren noodzakelijk. Vervuilde en vochtige lucht worden afgevoerd en verse buitenlucht toegevoerd. Dat is goed voor de gezondheid van de bewoners en voor het technisch behoud van de woning. Om zeker te zijn van een goede ventilatie dient dit op een gebruikersvriendelijke, comfortabele en energie-efficiënte manier te gebeuren”. Vraaggestuurd ventileren is hiervoor de oplossing omdat de binnenluchtkwaliteit per ruimte gemeten en geregeld wordt. De ventilatiecapaciteit wordt bepaald door de aanwezigheid en activiteit van mens en dier in de woning. Hierdoor is er altijd voldoende ventilatie voor een gezonde binnenlucht maar nooit teveel, om energieverliezen te voorkomen. Dit verbetert de energieprestatie aanzienlijk.

In de toekomst zal een warmtepomp fungeren als de spil van een duurzaam huis.

Aan het laden
Aan het laden